Vi på rodljusterapi.se värnar om din personliga integritet och tar ansvar för att skydda dina uppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dem.

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du gör en beställning på rodljusterapi.se, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, eller kontaktar oss via e-post eller telefon. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera namn, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation.

Vi kan också automatiskt samla in vissa uppgifter om din enhet, webbläsare och hur du använder vår webbplats genom användning av cookies och liknande tekniker. Denna information kan inkludera IP-adress, enhetstyp, webbläsartyp, refererande webbplatser, sidvisningar och datum- och tidsstämplar.

Syftet med insamlingen av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och sköta vår verksamhet. Det inkluderar att behandla din beställning, kommunicera med dig angående din beställning eller ditt konto, och skicka ut nyhetsbrev eller marknadsföringsmaterial som du har anmält dig till.

Vi använder också dina personuppgifter för att förbättra vår webbplats och din användarupplevelse, samt för att skydda vår verksamhet mot bedrägeri och andra olagliga aktiviteter.

Säkerhet för personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning, förlust eller radering. Vi använder SSL-kryptering för att säkra överföringen av dina personuppgifter och lagrar all data på säkra servrar.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål. Vi kan dock behöva dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer för att utföra våra tjänster och sköta vår verksamhet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig, att begära rättelse av felaktiga uppgifter och att begära att vi raderar dina personuppgifter (förutom om vi behöver behålla dem av juridiska eller legitima affärsmässiga skäl).

Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att vi begränsar behandlingen av dem. Du kan när som helst också återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller önskar utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på följande sätt:

E-post: info@rodljusterapi.se

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem så snart som möjligt.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Senast uppdaterad: 2023-03-25